پشتیبان گیری

پشتیبان گیری

امروزه تمامی سازمان ها اعم از بزرگ و کوچک نیاز مبرمی به داده های خود دارند، بنابراین پشتیبان گیری و بازگردانی آن ها جزء لاینفک ابزارهای هر سازمان میباشد

مجازی سازی

مجازی سازی

تکنولوژی مجازی سازی کمک شایانی به کاهش هزینه های سخت افزاری و تامین و نگهداری سرورها کرده همچنین مصرف برق و حرارت تولید شده را کاهش می دهد